View
SCroll

פינוי בינוי מתחם הציונות, ירושלים

תוכנית להתחדשות עירונית ברחוב הציונות בקרית יובל.

קטגוריה

התחדשות עירונית

מיקום

רחוב הציונות ירושלים

סטטוס

הושגו כ 66% מחתימות בעלי הדירות לביצוע הפרויקט

אודות הפרויקט

תוכנית להתחדשות עירונית ברחוב הציונות בקרית יובל, התוכנית כוללת תוספת למבני ציבור לשימוש השכונה ופרוייקטים להתחדשות עירונית בבין היתר בית ספר מעונות יום גני ילדים ומועדוני נוער בשטח התכנית פארק עירוני המקשר מפארק רמת דניה לפארק אסבסטונים במורדות רחוב שטרן

משקיעינו ייהנו מפרויקט מהבולטים בירושלים, וצפוי לרווח משמעותי ממכירת הדירות והשטחים החדשים.


מהות העסקה

הריסת דירות ישנות ובניית דירות יוקרה במפרט עדכני

שטח הנכס כיום

64 דירות ותיקות ב-4 בניינים

תכנית הבינוי

הריסת הבניינים ובניית 266 דירות חדשות ב-10 בניינים חדשים

סטטוס תכנוני

תב"ע בהכנה. צפי להפקדה - 12/2022

פרוייקטים נוספים